ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το δικηγορικό γραφείο του Σωκράτη Κόκκαλη αναλαμβάνει υποθέσεις μελέτης και σύνταξης συμφωνητικών και συμβάσεων, κατοχυρώνοντας τα συμφέροντα των πελατών μας.