ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο του Σωκράτη Κόκκαλη αναλαμβάνει τόσο την υποστήριξη των δικαιωμάτων των πελατών μέσω της υποβολής εγκλήσεων και μηνύσεων, αλλά και την υπεράσπισή των πελατών για πλημμελήμματα και κακουργήματα σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, απο την προδικασία μεχρι και την παράσταση στο Δικαστήριο, με σύνταξη και κατάθεση των αναγκαίων υπομνημάτων