ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο του Σωκράτη Κόκκαλη αναλαμβάνει αγωγές διαζυγίου, διατροφής συζύγου/ τέκνων, επιμέλειας ανηλίκων, επικοινωνίας γονέα, έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, συμμετοχής στα αποκτήματα, αγωγές προσβολής πατρότητας κλπ.