ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Το δικηγορικό γραφείο του Σωκράτη Κόκκαλη αναλαμβάνει μεταφράσεις απο την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα και αντίστροφα. Επίσης συνεργάζεται με μεταφραστικά γραφεία.