ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο του Σωκράτη Κόκκαλη αναλαμβάνει υποθέσεις αποδοχής – αποποίησης κληρονομίας ενηλίκων και ανηλίκων, αγωγές προσβολής διαθηκών, έκδοσης κληρονομητηρίου, καθώς και την έκδοση αναγκαίων πιστοποιητικών που αφορούν την κληρονομία.