ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο του Σωκράτη Κόκκαλη αναλαμβάνει υποθέσεις εμπορικού δικαίου και προσφέρει νομικές συμβουλές σε ευρεία γκάμα εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ ΟΕ, ΕΕ), Σωματεία και ατομικές επιχειρήσεις. Επίσης, αναλαμβάνει υποθέσεις είσπραξης απαιτήσεων απο τιμολόγια, αξιόγραφα, επιταγές, συναλλαγματικές κλπ. Ακόμα, αναλαμβάνει υποθέσεις εγγραφής ή άρσης προσημείωσης, υποθήκης και ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, κατασχέσεων και πλειστηριασμών απο Τράπεζες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα.