ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Το δικηγορικό γραφείο του Σωκράτη Κόκκαλη αναλαμβάνει υποθέσεις αποζημιώσεων τροχαίων ατυχημάτων και αδικοπραξιών (θετικές ζημίες, διαφυγόν κέρδος, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη κλπ) με σύνταξη και κατάθεση δικογράφων και παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων κατά την εκδίκασή τους.